Adrese Git | Kayışdağı Mah. Yel Değirmeni Sk. No:3/A Ataşehir / İstanbul

Galeri-Döşeme Boşluğu Filesi

Galeri-Döşeme Boşluğu Filesi

Galeri-Döşeme Boşluğu Filesi

Galeri-Döşeme boşluğu güvenlik filesi ürünleri büyük binalarda yer alan galeri boşluklarının güvenli olmasını sağlamak amacıyla kullanılırlar. Büyük binalarda yer alan galeri ve döşeme boşlukları dikkatsiz kişiler için büyük tehlike yaratırlar.

Bu dikkatsizlikler sayesinde kişiler bu boşluklara düşerek yaralanabilir ya da hayatlarını kaybedebilirler. Bunu istemeyen firmalar file üretimine galeri filesi üretimin de eklemişlerdir. Binalarda yer alan bu boşluklara takılan fileler sayesinde düşme durumlarında can güvenliğin sağlanır. Aynı zamanda düşme oranları da azaltılmış olur.

Galeri-Döşeme Boşluğu Filesinin Kullanıldığı Yerler

Kaliteli ürünler olan galeri fileleri binalarda yapım sırasında bırakılmış olan boşlukların kapatılmasında kullanılarak çevre güvenliğini sağlar.

Galeri-Döşeme boşluğu güvenlik filelerinin kullanım alanlarından bazıları şunlardır;

  • Çok katlı alışveriş merkezlerinde yer alan galeri boşluklarının kapatılmasında
  • Büyük okulların galeri boşluklarının kapatılmasında
  • Hastane binalarında yer alan galeri boşluklarının kapatılmasında
  • İnşaat alanlarında yer alan galeri boşluklarının kapatılmasında
  • Büyük kurum binalarının galeri boşluklarının kapatılmasında
  • Fabrikaların galeri boşluklarının kapatılmasında
  • İş merkezlerinin galeri boşluklarının kapatılmasında
  • Büyük otellerin galeri boşluklarının kapatılmasında

Bunlar dışında galeri ya da döşeme boşluğuna sahip ve tehlike oluşturan mekanların güvenliğinin sağlanması için Galeri-Döşeme Boşluğu güvenlik filesi kullanılabilir.

Özellikle büyük alışveriş merkezlerinde yer alan galeri boşluklarının özellikle çocukların düşmelerinin önlenmesi amacıyla fileyle kapatılması gerekir. Dayanıklı ürünler oldukları için bir kere monte edildiklerinde uzun yıllar çıkarılmadan kaliteli güvenlik sağlarlar.

Galeri-Döşeme Boşluğu Filesi Boyutları

Galeri-Döşeme Boşluğu fileleri kullanılacak mekanın büyüklüğüne bağlı olarak farklı en ve boylarda üretilebilirler. Ürünün ihtiyaç duyulan alana uyum sağlaması için ürün üretimi öncesi mekanın keşfi gereklidir.

Bu sayede mekanda yer alan boşluğun ihtiyacı olan ürün üretilerek boşluğun kapatılması işlemi gerçekleştirilir. Firmalar ihtiyaca göre farklı boylarda ve kalınlıklarda galeri filesi üretimi yaparak satışa sunarlar.

Galeri-Döşeme Boşluğu Filelerinin Montajlanması

Galeri fileleri binalarda yer alan boşlukların kapatılarak güvenliği sağlarlar. Binalar için galeri koruma filesi satın alındıktan sonra bu ürünler dikkatli bir şekilde birkaç deneyimli kişi ile boşluk alanlarına monte edilebilir.

Bu sayede yüksek katlardan bu boşluklara düşme durumlarının önüne geçilir. İstenilen kazaların önlenmesi için bu işi bilen ve filelerin monte edilmesini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilecek kişiler gereklidir.

Galeri-Döşeme Boşluğu Filesi Fiyatları

Müşterilerin ihtiyaç duydukları ebatlarda galeri koruma filesi üretilerek satışa sunulur. Filenin uzunluğu ve kalitesi de fiyatı belirleyen etkenleri oluşturur. Müşterilerin galeri filesi ihtiyaç duyduklarında mekan ölçümleri yapılarak üretilecek ürüne göre fiyat belirlemesi yapılır.

Dikkatsizliğe ve her türlü tehlikeye karşı emniyet tedbirleri alınması gerekli alanlardan biride Galeri-Döşeme boşluklarıdır. Özellikle okul, kreş, fabrika, iş merkezi, inşaat gibi risk barındıran alanların emniyet altına alınması, usulüne ve yönetmeliğe uygun olarak profesyonel ekip ve ekipmanlarla, keşfi yapılıp montajlanmasında

KUZEY AĞ SİSTEMLERİ her zaman hızlı ve kaliteli bir şekilde sîzlerle. Keşke dememek için günümüz koşullarında Önce Güvenlik demeliyiz.

Her Türden Oluşabilecek tehlikeyi, ancak tedbir alarak önleyebiliriz.

bilgi al